Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 9, S. 181 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI CUỘC SỐNG CỦA PHỤ NỮ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Nguyễn Thị Ngân Hoa

Tóm tắt


 

Từ nhiều kết quả nghiên cứu và tư liệu một số cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê tiến hành tại Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết phân tích một số vấn đề bất bình đẳng giới trong gia đình và tác động của sự bất bình đẳng này tới đời sống của phụ nữ. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự bất bình đẳng giới trong đời sống gia đình thể hiện rõ trên ba lĩnh vực sau: tiếp cận cơ hội giáo dục của trẻ em gái ở cấp trung học và đại học; kết hôn sớm và kết hôn với đàn ông nước ngoài; và việc chấp nhận người chồng có quyền đánh vợ. Các phân tích chỉ ra rằng nếu nghèo đói là nguyên nhân chung cho hiện tượng bỏ học của trẻ gái, cho việc phụ nữ tìm kiếm các cuộc hôn nhân với đàn ông nước ngoài, thì học vấn thấp cùng với những yếu tố về văn hóa và giới, làm cho các vấn nạn trên trầm trọng hơn, gây ra nhiều tác động tiêu cực tới cuộc sống của phụ nữ và con cái họ. Trên cơ sở các phân tích, tác giả đề xuất một số khuyến nghị để giảm thiểu và hạn chế những bất bình đẳng giới hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh