Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 2, S. 198 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ADOLPHE QUÉTELET VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG XÃ HỘI HỌC

Lê Minh Tiến-dịch Minh Tiến

Tóm tắt


Trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học cũng như trong các giáo trình về xã hội học tạiViệt Nam nói chung, gần như rất ít khi nếu không nói là không đề cập đến tác giảngười Bỉ là Adolphe Quételet. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường vì trong thếkỷ xã hội học, giới nghiên cứu xã hội học thế giới nói chung cũng đã quên lãngQuételet. Nhưng khi nói đến nghiên cứu xã hội học định lượng mà trong đó nhànghiên cứu chắc chắn phải dùng đến tri thức thống kê, thì một trong những người cócông đầu tiên đó là Quételet, bởi ông được xem như là người tiên phong trong việc ápdụng thống kê và việc tổ chức dữ liệu thống kê trong lĩnh vực xã hội học. Đồng thờikhi tìm hiểu về hiện tượng tội phạm, chắc chắn Quételet là một tác giả cần phải đượctrích dẫn vì ông chính là người đặt nền móng cho “tội phạm học thực chứng” (lacriminologie positiviste). Bài viết này trình bày một cách vắn tắt quan điểm củaAdolphe Quételet trong nghiên cứu xã hội học định lượng, quan điểm về “con ngườitrung bình” và lập luận về “thiên hướng tội phạm” vốn là những đóng góp khiến ôngđược xem như một nhà xã hội học thực thụ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh