Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 185 (2014) BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG VÀ XUNG ĐỘT VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG Ở CÁC CỘNG ĐỒNG VEN ĐÔ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Lê Thế Vững
 
T. 6, S. 190 (2014) BIẾN ĐỔI XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU ĐÔNG-TÂY ĐẦU THẾ KỶ XX: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ BIẾN CÁCH PHỦ ĐỊNH TRONG VĂN HỌC Tóm tắt
Huỳnh Vĩnh Phúc
 
T. 12, S. 208 (2015) BIẾN ĐỔI XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÌN TỪ CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ Toàn văn   PDF
Trần - Nguyễn Đan Tâm - Cúc Trâm
 
T. 7, S. 179 (2013) Biểu tượng "lửa" trong thơ ca Đông Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp Tóm tắt   PDF
Lưu Hồng Sơn
 
T. 9, S. 181 (2013) BOWLING MỘT MÌNH: SỰ SUY GIẢM VỐN XÃ HỘI CỦA MỸ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nguyễn Giáo-dịch
 
T. 1, S. 245 (2019) BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CHI PHÁI BỬU SƠN KỲ HƯƠNG THƯỜNG LẠC Ở TÂY NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Hiếu, Mai Thị Minh Thy
 
T. 11, S. 207 (2015) CÁC LOẠI NÔNG CỤ TRUYỀN THỐNG TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VĨNH LONG THẾ KỶ XX Toàn văn   PDF
Nguyễn Thu Vân
 
T. 2, S. 186 (2014) CÁC THÀNH TỐ TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NỆM VẠN THÀNH Tóm tắt
Lưu Hoàng Mai, Lưu Thị Bích Ngọc
 
T. 3, S. 199 (2015) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CÁN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Tuyên Văn Tuyên
 
T. 7, S. 203 (2015) CÁCH THỨC TÁI TẠO RỪNG NGẬP MẶN VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI VEN BIỂN (thí điểm tại lạch Lá Bé, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thịnh Thị Thịnh
 
T. 10, S. 182 (2013) CÔNG CHÚNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nguyễn Văn Kha
 
T. 5, S. 189 (2014) CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI CỦA CHÍNH PHỦ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ 1945 - 1954 Tóm tắt
Nguyễn Xuân Kính
 
T. 2, S. 246 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC TỔ QUỐC NĂM 1979 Toàn văn   PDF
Đinh Xuân Dũng, Trần Quốc Dũng
 
T. 5, S. 201 (2015) CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC CÔNG CỤ BẰNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN THỜI TIỀN SỬ Ở ĐÔNG NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khánh Trung Kiên Trung Kiên
 
T. 11, S. 171 (2012) Các chính sách phát triển xã hội và phân bố dân cư ở huyện Tịnh Biên 1986-2006 Tóm tắt   PDF
Quách Thị Thu Cúc
 
T. 6, S. 178 (2013) Các nhân tố tạo ra giá trị cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ khách sạn (trường hợp khách sạn Á Đông ở thành phố Đà Lạt) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuyên
 
T. 5, S. 177 (2013) Các yếu tố tác động đến tình trạng tái nghèo của hộ gia đình (Trường hợp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hà, Lê Thành Công, Nguyễn Hữu Tịnh
 
T. 5, S. 177 (2013) Cách nhận thức và ứng xử với cơn đau trong sinh nở trong các nền văn hóa Tóm tắt   PDF
Võ Sông Hương
 
T. 5, S. 201 (2015) CẢI LƯƠNG NAM BỘ: NHÌN TỪ CHỦ THỂ VĂN HÓA VÀ ĐẶC TÍNH BIỂU CẢM CỦA LOẠI HÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Trúc Bạch Trúc Bạch
 
T. 4, S. 200 (2015) CẢM HỨNG DẤN THÂN TRONG THƠ TRẺ VIỆT NAM THỜI CHỐNG MỸ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Long Long
 
T. 7, S. 203 (2015) CẢNH QUAN NGÔN NGỮ Ở BRUNEI DARUSSALAM: VÌ SAO MỘT SỐ NGÔN NGỮ KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ(*) Tóm tắt   PDF
Bùi Thế Cường - chuyển ngữ Thế Cường
 
T. 12, S. 172 (2012) Cộng đồng ở nông thôn Đông Nam Bộ và chương trình xây dựng nông thôn mới (Trường hợp xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Nhung
 
T. 2, S. 198 (2015) CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN LÀ BẰNG CHỨNG XÁC THỰC KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA - TRƯỜNG SA Tóm tắt   PDF
Đỗ Bang Đỗ Bang
 
T. 7, S. 191 (2014) CHÍNH SÁCH CÔNG THEO TINH THẦN HIẾN PHÁP NĂM 2013 Tóm tắt
Đỗ Phú Hải
 
T. 1, S. 185 (2014) CHÍNH SÁCH NHO GIÁO CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN Ở ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII-XVIII Tóm tắt
Trần Thuận, Lê Bá Vương
 
26 - 50 trong số 416 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh