Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Đại học Xây dựng- 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đầu mối

PGS. TS. Đinh Văn Thuật
Biên tập viên
Đại học Xây dựng
Đại học Xây dựng- 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0904570215
Email: khcndhxd@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn